Biała Piska III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Biała Piska, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła zlokalizowana w parku miejskim przy drodze do Drygał.
W mogile spoczywa 2 żołnierzy niemieckich i 2 nieznanych żołnierzy rosyjskich.
Mogiła częściowo zniszczona.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-22
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ARNOLD-MUSK.RES. INF. REGT. 266---- -
MINKWITZ-MUSK.RES. INF. REGT. 266---- -


Powrót do strony głównej