Trzciana (podkarp.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Świlcza, pow. rzeszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Mogiła na cmentarzu parafialnym zlokalizowanym po pólnocnej stronie drogi E-4 za kościołem parafialnym.
Mogiła nieznanego żołnierza. Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Tomasz Michalski, Maria Łopaciuk
Data danych:2007-08-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej