Dąbrówka II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orzysz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany w granicach wsi Osiki (Schönwiese), która dawniej była częścią miejscowości Dąbrówka. Jest miejscem spoczynku 8 żołnierzy armii niemieckiej (w tym 2 o znanej tożsamości) oraz 16 żołnierzy armii rosyjskiej (w tym 15 nieznanych) prawdopodobnie należących do 28. pułku strzelców syberyjskich (na nagrobkach znajdują się inskrypcje 28. Sib. Inf. Regt. oraz 28. Sib. Jeg. Reg.).
Na dużym krzyżu widnieje napis:

"Gefechte bei Dombrowken • Februar 1915".
"Walki pod Dąbrówką • Luty 1915"

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-22
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BIELSKIKASIMIR ANTONOWITSCHUTFFZ.28 SIB. INF. REGT.1914--- -
PRÄHLERARNOLDLDSTRM.4 KOMP. LDSTRM. INF. BATL. DARMSTADT XVIII1914-11-22--- -
REGGJOHANNESLDSTRM.3 KOMP. LDSTRM. INF. BATL. DARMSTADT XVIII1914-11-26--- -


Powrót do strony głównej