Gorzekały


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orzysz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Kwatera wojskowa na cmentarzu wiejskim. Cmentarz położony w centrum wsi, za kaplicą. Mogiła wojenna w północnej części cmentarza. Pochowanych 3 Rosjan.
Brak nazwisk.
(foto: "Anarchista" z PFE)

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Mieczysław Raczyński
Data danych:2003-03-18
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej