Grzegorze I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orzysz, pow. piski (niem. nazwa Gruneberg)
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Kwatery wojenne znajdują się na dawnym, nieczynnym cmentarzu ewangelickim. W dwóch mogiłach zbiorowych spoczywa 11 żołnierzy armii rosyjskiej.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej