Jabłoń I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Cmentrz wojenny przy drodze z Jabłoni do Wąglika. Pochowano tu 4 Rosjan. Nagrobki okresowo odnawiane, otoczone drewnianymi żerdziami.
(foto: Mieczysłw Raczyński)

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-03-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej