Karwica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Ruciane-Nida, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Mogiła wojenna żołnierza armii niemieckiej oraz mogiły żołnierzy armii rosyjskiej:
3 NN rosyjskich dragonów z 4 pułku dragonów
3 NN rosyjskich ułanów z 2 pułku ułanów.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-23
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHIWYGUSTAVUTFFZ.-1919-03-18-1895-07-27- -


Powrót do strony głównej