Koty I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Biała Piska, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Mogiłą zlokalizowana na dawnym, nieistniejącym cmentarzu ewangelickim w nieistniejącej już wsi Koty.
Jest miejscem spoczynku 5 żołnierzy armii niemieckiej.

Dane uzupełnione o informacje z zachowanych fotografii

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-23
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BLESSING-UFFZ.INF. REGT. 44---- -
DOMAGALSKI-MUSK.INF. REGT. 44---- -
HERDER-MUSK.INF. REGT. 44---- -
KROLL-MUSK.INF. REGT. 44---- -
SKINDELIESEMILLEUTNANT D. R.INF. R. 441915-02-11--- -


Powrót do strony głównej