Racławice (podkarp.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nisko, pow. niżański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny
Opis:

Cmentarz parafialny zlokalizowany za wsią przy drodze na Leżajsk.
Na cmentarzu znajdują się 4 nieoznaczone mogiły z betonowymi krzyrzami.
Brak nazwisk poległych.

Opracowanie:Tomasz Michalski
Data danych:2007-08-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej