Lipniki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Mogila wojenna zlokalizowana na dawnym cmentarzu ewangelickim.
Jest miejscem spoczynku 2 nieznanych żołnierzy armii rosyjskiej, poległych na przełomie 1914 - 1915 roku.

Opracowanie:Witold Mazuchowski, Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-03-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej