Liski I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Wydzielona kwatera na cmentarzu wiejskim, cmentarz porządkowany, odrestaurowano zniszczony mur z kamienia i schody prowadzące do mogił W mogiłach spoczywaja 3 znani z nazwisk Niemcy i 9 nieznanych Rosjan.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-08-16
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BEHRENSAUGUSTMUSK.8 KOMP. INF. REGT. 2661915-02-08--- -
RATZBURGFRITZMUSK.8 KOMP. INF. REGT. 2661915-02-08--- -
SCHNOORJULIUSRES.8 KOMP. INF. REGT. 2661915-02-08--- -


Powrót do strony głównej