Liski II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Groby Rosjan koło Lisek, po zachodniej stronie drogi do Pietrzyk. W dwóch mogiłach pochowano 11 żołnierzy Rosyjskich +1914-15.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-08-16
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej