Łupki Kolonia


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Cmentarz położony przy drodze Pisz-Biała Piska, ok. 100 m na północ od szosy przy drodze do Łupek.
Kwatera wojenna znajduje się w środkowej części cmentarza.
(foto: "Anarchista" z PFE)

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-20
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
REDEMANNOTTOERS. RES.-1916-05-03-1890-07-08- -
SCHULTZ IIOTTODRAG.4 ESK. DRAG. RGT. 11914-09-06--- -


Powrót do strony głównej