Niedźwiedzie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Pochowanych jest 5 NN Rosjan 1914/15 w dwóch mogiłach w centrum cmentarza przy głównej alei.
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Włodzimierz Kozarzewski
Data danych:2007-08-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej