Zalas


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:gm. Łyse, pow. Ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Kwatera wojenna żołnierzy armii niemieckiej z I wojny światowej znajduje się na cmentarzu parafialnym.
Kwatera odnowiona.
Na tablicy inskrypcja w języku niemieckim i polskim:

„HIER RUHEN DEUTSCHE SOLDATEN. DIE WAHREND DES ERSTEN WELTKRIGES GEFALLEN SIND”
„TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE NIEMIECCY. POLEGLI W I WOJNIE ŚWIATOWEJ”

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej