Orzysz II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Orzysz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

W ogrodzie kościelnym pochowano żołnierzy rosyjskich poległych w walkach o Orzysz 7 i 8 września 1914 r.
Na tablicy znajdowały się nazwiska 16 poległych, obok pochowano nieznaną liczbę nieznanych z nazwiska. Żołnierzy ekshumowano po 1915 r. i przeniesiono na cmentarz wojenny w Orzyszu.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej