Rakowo Piskie I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogila wojenna na nieczynnym cmentarzu Ewangelickim.
Jest miejscem spoczynku 2 nieznanych żołnierzy rosyjskich.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-03-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej