Rzęśniki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orzysz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Zlokalizowana na dawnym cmentarzu ewangelickim. Jest miejscem spoczynku 1 nieznanego żołnierza armii rosyjskiej.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej