Snopki II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Zlokalizowana na nieczynnym cmentarzu ewangelickim - jest miejscem spoczynku cywilnej ofiary wojny. Z inskrypcji na krzyżu wynika, że zginął za ojczyznę z rosyjskim najeźdźcą.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-20
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DESGARZLUDWIG--1914--- CYWIL


Powrót do strony głównej