Szwejkowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orzysz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła znajduje sie na dawnym, nieczynnym cmentarzu ewangelickim. Jest miejscem spoczynku 1 nieznanego żołnierza armii niemieckiej z Gren. Regt. 3, poległego podczas działań wojennych w 1914-15 roku.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej