Ublik I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orzysz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Mogiła zbiorowa zlokalizowana na prywatnej posesji, obok budynku byłej szkoły. Jest miejscem spoczynku 7 nieznanych żołnierzy armii rosyjskiej.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej