Powrót do strony głównej

Lokalizacja:
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: 56

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BEISEWILLY--1918-10-18--Leba-Łeba obelisk
HOFFMANNEMIL------ obelisk
PLENKEMIL------ obelisk
VALENTINKARL------ obelisk
GRANZINKARLBOOTS.MATR.-1916-09-09--Czarnowske-Żarnowska obelisk
BOYKEWILLYFÜSILIER-1916-08-17--Fichthof-Steknica obelisk
DÄHNADOLFGEFREITER-1911-08-28--Czarnowske-Żarnowska obelisk
GAEDTKEWILHELMGEFREITER-1918-05-30--Leba-Łeba obelisk
PIOTRASCHKEKARLGEFREITER-1917-06-30--Czarnowske-Żarnowska obelisk
BOCKRUDOLFGRENADIER-1918-03-30--Czarnowske-Żarnowska obelisk
JAKOBIFRITZGRENADIER-1918-07-29--Leba-Łeba obelisk
MAMPEGEORGGRENADIER-1916-07-06--Leba-Łeba obelisk
SCHMUCKALHERMANNGRENADIER-1916-05-26--Leba-Łeba obelisk
WOJCZESCHKEKARLHORN.-1916-10-26--Leba-Łeba obelisk
SCHMIEDEBERGFRANZKANONIER-1916-11-15--Leba-Łeba obelisk
KOHNKEWILHELMLANDSTURMANN-1915-09-16--Leba-Łeba obelisk
MIXALBERTLANDSTURMANN-1915-08-17--Czarnowske-Żarnowska obelisk
PETRASCHKEFREDERICHLANDSTURMANN-1917-11-01--Czarnowske-Żarnowska obelisk
TOUSSAINTWILHELMLANDSTURMANN-1918-10-02--Leba-Łeba obelisk
BOCKGERHARDLIEUTENANT-1918-10-19--Czarnowske-Żarnowska obelisk
BOCKEWALDMATROSE.-1916-03-25--Czarnowske-Żarnowska obelisk
DEHNWILHELMMATROSE.-1911-09-04--Czarnowske-Żarnowska obelisk
GROMOLLALBERTMATROSE.-1917-11-02--Czarnowske-Żarnowska obelisk
LIETZKARLMATROSE.-1918-07-10--Czarnowske-Żarnowska obelisk
LIETZOWHERMANNMATROSE.-1918-10-15--Leba-Łeba obelisk
MAMPETHEOPH.MATROSE.-1915-01-21--Leba-Łeba obelisk
MÖSKEPAULMATROSE.-1915-06-01--Leba-Łeba obelisk
WANDERSEEFREDERICHMATROSE.-191?-12-08--Czarnowske-Żarnowska obelisk
WARNACKHERMANNMATROSE.-1916-03-23--Leba-Łeba obelisk
DREYERWILLYMUSKETIER-1915-09-04--Leba-Łeba obelisk
KAINADAMMUSKETIER-1916-10-20--Czarnowske-Żarnowska obelisk
KAUFMANNAUGUSTMUSKETIER-1916-11-23--Leba-Łeba obelisk
KRANZUSCHWALTERMUSKETIER-1917-10-25--Czarnowske-Żarnowska obelisk
LIETZOWALBERTMUSKETIER-1918-08-26--Leba-Łeba obelisk
MEYERKARLMUSKETIER-1918-03-25--Czarnowske-Żarnowska obelisk
MEYERRUDOLFMUSKETIER-1918-07-18--Czarnowske-Żarnowska obelisk
POLTERROCKERNSTMUSKETIER-1918-07-12--Leba-Łeba obelisk
RIETERPAULMUSKETIER-1917-07-23--Czarnowske-Żarnowska obelisk
FICKFREDERICHOBERMATROSE-1919-04-02--Leba-Łeba obelisk
JANZIKOWSKIPAULOBERMATROSE-1917-03-16--Czarnowske-Żarnowska obelisk
MAMPERUDOLFOBERMATROSE-1917-09-22--Leba-Łeba obelisk
POLTEROCKFERDINANDOBERMATROSE-1914-08-29--Leba-Łeba obelisk
TOUSSAINTRICHARDOBERMATROSE-1914-08-05--Leba-Łeba obelisk
BLUHMALBERTRESERVIST-1915-02-10--Leba-Łeba obelisk
BUNSWILHELMRESERVIST-1918-10-17--Leba-Łeba obelisk
KARTHPAULRESERVIST-1914-09-11--Leba-Łeba obelisk
MOLDENHAUERLEORESERVIST-1914-12-11--Leba-Łeba obelisk
NIEMANNERNSTRESERVIST-1914-12-10--Leba-Łeba obelisk
GOLZPAULSCHÜTZE-1918-03-28--Leba-Łeba obelisk
HENNINGKURTSCHÜTZE-1918-08-28--Leba-Łeba obelisk
KLICKKARLSEGELM. GAST.-1917-09-24--Czarnowske-Żarnowska obelisk
SCHNEIDTERNSTSERGEANT-1917-09-22--Leba-Łeba obelisk
ZIELKEWILHELMSERGEANT-1915-08-25--Leba-Łeba obelisk
KRAUSEHERMANNTORP. MATROSE-1917-10-15--Czarnowske-Żarnowska obelisk
HENNINGALFREDUNTEROFFIZIER-1919-10-08--Leba-Łeba obelisk
KLICKALBERTUNTEROFFIZIER-1917-10-27--Czarnowske-Żarnowska obelisk


Powrót do strony głównej