Wolisko Małe


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Mogiła 4 nieznanych żołnierzy rosyjskich na cmentarzu wiejskim poległych na przełomie 1914-15 r.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-09-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej