Zawady


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Mogiła dwóch nieznanych żołnierzy rosyjskich, na cmentarzu parafialnym.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-03-26
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej