Kopaniec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Stara Kamienica, pow. jeleniogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałość po pomniku przy kościele pw. św. Antoniego Padewskiego.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-12-26
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej