Rzepiennik Strzyżewski (nr 114)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rzepiennik Strzyżewski, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 114 - okręg IV
Opis:

Ten stosunkowo duży cmentarz jest kwaterą wojenną na cmentarzu parafialnym. Ma kształt prostokąta. Projektował go Jan Szczepkowski. Jest ogrodzony dzięki betonowym słupkom, połączonych ze sobą stalową rurą, jedynie w narożach cmentarza wybudowano fragmenty muru. I tam też znajdują się kamienne ławeczki. Na jego obszar prowadzą dwa wejścia. Jedna bramka od strony jaru- wejście po kilkunastu zawijanych schodkach, a drugie od głównej alejki cmentarza parafialnego. Niestety, część ogrodzenia usunięto, aby zrobić miejsce na kontenery ze śmieciami. Brak jest też bramek wejściowych, pozostały tylko puste miejsca. Na wprost wejścia tego od jaru-znajduje się pomnik centralny, którym jest wysoki obelisk, zbudowany z kamiennych bloczków, stojący na trzystopniowej, kwadratowej podstawie. Na licu, we wnęce słupa znajduje się betonowy krzyż - to najlepiej zachowany element cmentarza. Na polu grobowym znajdują się nagrobki wzdłuż linii promienistych. Dodatkowo przed pomnikiem centralnym stoi rząd nagrobków oficerskich. Te mogiły to betonowe cokoliki, a na nich krzyże żeliwne, z glorią na skrzyżowaniu ramion. Pozostałe mogiły to proste betonowe stele z krzyżami na froncie, niefortunnie pomalowane na biało. Brak jakichkolwiek jest tabliczek imiennych. Pochowano tu 19 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 128 Rosjan. Cmentarz posiada opiekę, gdyż trawa jest wystrzyżona, ale stan techniczny całości pozostawia wiele do życzenia. Cmentarz nie posiada tablicy informacyjnej.

W miejscowych księgach parafialnych odnalazły się zapisy dotyczące trzech poległych, w tym jedego cywila. Ofiary prawdopodobnie pochowane zostały na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Opracowanie:Justyna Barwacz, Ewa Chojnowska-Kupiec
Data danych:2008-11-08
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DUDEKJANCYWIL-1914-12-17--- Od kuli karabinu maszynowego zabity w domu
KOSEKRUDOLF-LIR 91914-12-16--- Na polu walki
MATE-OBERLEUTNANT-1914-12-16--- Od szrapnela na polu waliki zabity


Powrót do strony głównej