Machowino


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Ustka, pow. słupski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Opracowanie:Warcisław Machura
Data danych:
Nazwisk: 20

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BÖHLKEWILLIRESERVIST-1915-08-26--Bedlin-Bydlino -
BOLDTRICHARDRESERVIST-1914-11-27--Bedlin-Bydlino -
BROTHMAXKANONIER-1918-08-29--Karzin-Karzcino -
BROTHPAULLANDSTURMANN-1918-10-31--Karzin-Karzcino -
DUSKEFRANZMUSKETIER-1915-08-27--Bedlin-Bydlino -
FROBELPAULRESERVIST-1917-12-20--Karzin-Karzcino -
HEDDERGOTTGEORGUNTEROFFIZIER-1918-03-23--Karzin-Karzcino -
KAUTZWILLIMUSKETIER-1916-08-11--Bedlin-Bydlino -
KLIXWILLMUSKETIER-1938-04-10--Karzin-Karzcino -
KUNDEWILHELMLANDSTURMANN-1915-06-08--Bedlin-Bydlino -
LEMMWERNERFAHRER-1918-10-11--Karzin-Karzcino -
MAYHACKAUGUSTFAHRER-1918-02-12--Karzin-Karzcino -
MAYHACKERNSTKANONIER-1917-08-22--Karzin-Karzcino -
MAYHACKFRANZMUSKETIER-1918-04-11--Karzin-Karzcino -
MAYHACKWILHELMMUSKETIER-1918-09-03--Karzin-Karzcino -
MICKLEYFRANZGEFREITER-1914-09-10--Bedlin-Bydlino -
MÜLLERHUGOGRENADIER-1918-06-16--Bedlin-Bydlino -
MÜLLERRICHARDGEFREITER-1917-10-22--Karzin-Karzcino -
SCHLAWINRICHARDMUSKETIER-1917-03-02--Bedlin-Bydlino -
STUMMFRANZGEFREITER-1918-07-24--Bedlin-Bydlino -


Powrót do strony głównej