Przeczyca (nr 228)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brzostek, pow. dębicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 228 - okręg V
Opis:

Cmentarz wojskowy nr 228 w Przeczycy znajduje się na cmentarzu parafialnym.. Cmentarz otoczony jest ogrodzeniem wykonanym z betonowych słupków i elementów metalowych. Zachowała się oryginalna bramka wejściowa, kute krzyże oraz wiele tabliczek imiennych. Na cmentarzu znajduje się jedna mogiła zbiorowa oraz 39 pojedynczych. Pochowano tutaj prawdopodobnie 24 Austriaków oraz 24 Rosjan.
Na pomniku znajduje się tablica inskrypcyjna której tekst brzmi:

ZUM HEIL DES VATERLANDS
VOM TOD BERÜHRT
ERGLÜHT DES ÄRMSTEN LEBENS
ENGE SCHALE
VERZAUBERT AUF GLEICH DEM
ERHOBNEN GRAL
H. HAUPTMAN
"DLA CHWAŁY OJCZYZNY PRZEZ ŚMIERĆ PRZEPROWADZENI. SPŁONĘŁA CIASNA ŁUPINA NĘDZNEGO ŻYCIA. JEDNAKOWO ZACZAROWANI. WE WZNIESIONYM GRALU (KIELICHU CHRYSTUSA)"
[Źródło]

Opracowanie:Leszek Kapłon
Data danych:2008-09-17
Nazwisk: 17

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BIROJOSEFINFANTERISTK.U.K. I.R. 821915-05-07--- -
BRAUNFRANZINFANTERISTK.U.K. I.R. 801915-05-07--- -
CZAPIKJOSEFLST.K.U.K. I.R. 801915-05-07--- -
DÉAKBERTALANINFANTERISTK.U.K. I.R. 821915-05-07--- -
DOBLERJOHANNLST.K.U.K. I.R. 591915-05-08--- -
FILIPÁNALEKSANDERINFANTERISTK.U.K. I.R. 821915-05-07--- -
FÜLÖPILLESINFANTERISTK.U.K. I.R. 821915-05-07--- -
GRÓFPETERRESERVE PIONIERK.U.K.PION.B. 41915-05-07--- -
HETZPETERLST.K.U.K. I.R. 591915-05-08--- -
IWASZKOHRYNKOINFANTERISTK.U.K. I.R. 801915-05-07--- -
OBERMAIERMICHAELLST.K.U.K. I.R. 591915-05-06--- -
RAUSCHALOISLST.K.U.K. I.R. 801915-05-07--- -
RICHTERFERDYNAND EMANUELRESERVE INFANTERISTK.U.K. LDST.B. 711915-05-08--- -
RIEGERJOHANNLST.K.U.K. I.R. 591915-05-07--- -
SIAMROJANINFANTERISTK.U.K. I.R. 801915-05-07--- -
URBANROMANLST.K.U.K. I. R. 591915-05-08--- -
ZSELLÉRNIKOLASINFANTERISTK.U.K. I.R. 821915-05-07--- -


Powrót do strony głównej