Pilzno II (nr 237)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Pilzno, pow. dębicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 237 - okręg V (kwatera wojenna)
Opis:

Cmentarz jest drugą kwaterą wojenną na cmentarzu parafialnym. Ma kształt nieregularny, bardzo wydłużony, jest przedzielony główną alejką cmentarza parafialnego. Projektował go Gustav Rossmann. Jest ogrodzony metalową siatką i tylko jedna ściana, stanowiąca tło dla pomnika centralnego, zbudowana jest z kamiennych bloczków. Wejście to bramka dwuskrzydłowa z motywem 4 krzyży w prześwicie. Na bramce znajduje się informacja, że cmentarz znajduje się pod opieką Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa w Pilźnie oraz młodzieży szkolnej. Na prawo od wejścia znajduje się pomnik centralny, którym jest wysoki obelisk z kamiennych bloczków. Z tej strony znajduje się również nagrobek z tablicą inskrypcyjną (w tłum.):
""Zatrzymajcie się na chwilę, gdyż tutaj może leży ten , którego kochaliście?".
Znaczący jest ten napis, bo grób, na którym widnieje ten napis położony jest tuż nad jarem, przez który przerzucono mostek, by przejść na tzw. nowy cmentarz. Zaś sam nagrobek to betonowa stela na której nałożono krzyż w formie glorii, a na nim coś na kształt korony cierniowej. Obok podstawy nałożono też dwa betonowe, proste cokoły z małymi krzyżami maltańskimi w stylu rosyjskim. Na polu grobowym znajdują się nagrobki wzdłuż ogrodzenia i jeden pośrodku. Nagrobki są wyraźnie widoczne, ujęte w krawężniki. Po drugiej stronie alejki zobaczyć można podobne nagrobki. Pochowano tu 130 żołnierzy armii austro-węgierskiej, niemieckich i rosyjskich.
Cmentarz jest w dobrym stanie technicznym, nie posiada tablicy informacyjnej.

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-11-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej