Parkosz (nr 238)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pilzno, pow. dębicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 238 - okręg V
Opis:

Niewielki cmentarz zaprojektowany przez Gustava Rossmanna leży za parkingiem na tyłach zajazdu turystycznego. Pochowanych jest na nim 18 austriackich żołnierzy.
[Foto: Tomasz Wajda]

Dane uzupełnione o informacje z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Marcin Karczmarczyk
Data danych:2010-02-13
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BOLOYJOSEFLST.I.R. 591915-05-09--- -


Powrót do strony głównej