Zakliczyn I (nr 293)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Zakliczyn, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 293 - okręg VIII
Opis:

Cmentarz ten jest projektu Roberta Motki. Jest obiektem samodzielnym. Ma kształt prostokąta z wyłomem w ścianie tylnej. Całość jest ogrodzona dzięki betonowym słupom, które połączone są grubym łańcuchem. Bramą wejściową jest dwuskrzydłowa bramka, z motywem gwiazdy Dawida, która wmontowana jest w dwa betonowe słupki. Naprzeciw wejścia znajduje się część ściany pamiątkowej. Na niej też odnaleźć można tablicę inskrypcyjną z napisem (w tłum.):
"Tylko ci, których kroki przywiodły do nas, zmarłych, godni są owoców naszego zwycięstwa?"
Na tym cmentarzu zobaczyć można nagrobki z kamiennymi stelami, na których widnieje gwiazda Dawida. Na nagrobkach nie ma tabliczek imiennych. Cmentarz posiada tablicę informacyjną. Jest w dobrym stanie technicznym.
Pochowano tu 11 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 1 Rosjanina, wszyscy byli wyznania mojżeszowego. To jeden z niewielu w regionie cmentarzy wojennych, na którym pochowano wyłącznie Żydów.

Dane uzupełnione o informacje z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Justyna Barwacz, Jakub Kania
Data danych:2017-01-20
Nazwisk: 12

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
LEIBOWICZPHOBUSSAPP. S.B. 31915-01-13--- -
HIRSCHISAAKLST. JG.F.J.B. 241915-03-19--- -
SCHWAMM (AWON)OSWALDLST. INF.I.R. 301915-05-03--- -
REISINGERISIDORLST. INF.I.R. 301915-05-09--- -
ROSENBLATTLEONLST. INF.I.R. 301915-04-04--- -
MOISIJOHANNJG.T.K.J.R. 11915-02-20--- -
HEIMLICHRECSÓJG.F.J.B. 241915-03-12--- -
BERGERANDORINF.I.R. 661915-02-16--- -
DAWIDJAKOBINF.I.R. 66 /Rowinsk1915-06-08--- -
SCHWARZJOSEFINF.I.R. 301915-03-07--- -
SCHERRISIDORERS. JG.F.J.B. 241915-03-22--- -
FLEISCHERCSINGER--1915-02-14--- -


Powrót do strony głównej