Kierzek


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Położony w wschodniej części wsi, poza terenem zabudowy, na skraju lasu sosnowego. Założony zapewne w latach 1914-1915, na planie prostokąta. Powierzchnia 0,25 ha. Administrowany przez Urząd Miasta i Gminy w Kadzidle.
Mogiły słabo widoczne, porośnięte mchem i trawą. Spoczywa tu około 100 żołnierzy niemieckich.

Opracowanie:Edmund Orłowski
Data danych:2008-03-06
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DIED?ASIEMION--1915--- -
P?IWAN--1915--- -


Powrót do strony głównej