Brwinów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Brwinów, pow. pruszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz kat. - kwatera
Opis:

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym znajduje się na prawo od głównej alei, w pobliżu wejścia głównego. Obecnie zajęta przez inne pochówki; zachował się pomnik z betonu z inskrypcją "114 DEUTSCHE UND 26 RUSS. KRIEGER RUHEN HIER VEREINT UND IN FRIEDEN SIE FIELEN IM KAMPFE 1914", z tyłu pomnika data jego budowy: MCMXVIII. Kilka tabliczek pulpitowych z nazwiskami pochowanych wmurowano w ogrodzenie cmentarne. Podobno dwie podłużne tablice z grobów oficerów położono jako "próg" w bramie cmentarza, trzecia zaś zaginęła.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:
Nazwisk: 7

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ANDERSRICHARDWEHRMANN10K. L.J.R.191914-10-16--- -
DUESSEWILHELMOFFIZIER10K. L.J.R.191914-10-16--- -
GRAUPAULWEHRMANN10K. L.J.R.191914-10-16--- -
KUCIKFRANZWEHRMANN9 K. L.J.R 191914-10-16--- -
LANGENFERDINANDUNTEROFFIZIER9 K. L.J.R 191914-10-16--- -
MUELLERADOLFWEHRMANN9 K. L.J.R 191914-10-16--- -
PIEPENWILHELMGEFREITERL.J.R.191914-10-16--- -


Powrót do strony głównej