Frącki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Giby, pow. sejneński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony w centrum miejscowości, po lewej stronie drogi nr 16 Augustów - Sejny. Widoczne podłużne mogiły zbiorowe. Zachował się pomnik na grobie lekarza zm. w 1916 r. Leży tu 136 Niemców i 187 Rosjan, poległych w lutym 1915 r.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-08-10
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
LOCHAUKURTARZT-1916-02-16--- -


Powrót do strony głównej