Karwowo-Konotopa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Stawiski, pow. kolneński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest 5 km na południe od Stawisk, po wschodniej stronie drogi nr 61, na skraju lasu. Wyraźnie widoczny wał ziemny z wejściem od strony szosy i resztkami kamiennej bramki. Cmentarz zarośnięty i zdewastowany. Wandale przewrócili kamień na którym napis informuje o pochowaniu tu 187 żołnierzy niemieckich poległych w 1915 roku.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-08-15
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DITFURTH von-GENERAL MAJOR-1915--- -


Powrót do strony głównej