Koszajec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brwinów, pow. pruszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz ewangelicki - kwatera
Opis:

Kwatera wojenna na cmentarzu ewangelickim w centrum wsi. Znajduje się ona pod murem cmentarza w północnej części. Cały cmentarz zaniedbany, choć ratowany przez Urząd Gminy (wiosna 2004) przez karczowanie dzikiej roślinności i naprawę muru cmentarnego, rozbieranego przez miejscową ludność.
Zachowało się 8 tabliczek pulpitowych, być może więcej znajduje się pod warstwą ziemi.
Pochowano tu żołnieży niemieckich i rosyjskich, poległych w październiku 1914 r.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
TRUDW?KARLWEHR4 K L.I.R.????-??-26--- -
V?GUSTAW-9 K?1914-10-14--- -


Powrót do strony głównej