Polik


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Maciejowice, pow. garwoliński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Położony jest po prawej stronie drogi do Pogorzelca. Często błędnie określany jako cmentarz w Pogorzelcu.
Spoczywają na nim żołnierze niemieccy z Grupy Operacyjnej gen. Remusa von Woyrsch i prawdopodobnie rosyjscy z XVI Koprusu. Zachowało się 7 ziemnych zbiorowych mogił i jeden betonowy nagrobek oberleutnanta Jordana Waltera z 10 Komp. L.J.R. 72 poległego 6 sierpnia 1915 r. Teren cmentarza jest ogrodzony okorowanymi żerdziami i oczyszczony ze śmieci i krzaków. Prace porządkowe przeprowadzono w 2003 i 2004 r. Na mogiłach ustawiono niepotrzebne stalowe krzyże z pobliskiego cmentarza rzymskokatolickiego. Przy wejściu ustawiony jest kamień polny z granitową tablicą z napisem:
TU
SPOCZYWAJĄ
ŻOŁNIERZE
POLEGLI
PODCZAS
I WOJNY
ŚWIATOWEJ
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
Cmentarz zajmuje powierzchnię 0,03 ha. Brak dokładniejszej informacji ilu spoczywa na nim żołnierzy i z jakich byli armii. Potrzebna jest renowacja cmentarza przeprowadzona pod okiem specjalistów.

Opracowanie:Piotr Żaczek, Paweł Adjacki
Data danych:
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
JORDANWALTEROBERLEUTNANT10K. I.J.R.791915-08-04--- Obelisk


Powrót do strony głównej