Rokitno I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Błonie, pow. warszawski zachodni
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz kat. - kwatera
Opis:

Kwatera wojenna z I wojny światowej na cmentarzu parafialnym znajduje się przy głównej alei, obok kwatery Wojska Polskiego z 1939 r. Zachowały się dwie podłużne tablice z grobów indywidualnych, niestety już nieczytelne oraz krzyż drewniany z metalową tabliczką: "Georg Schulz und kameraden"

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHULZGEORG------ -


Powrót do strony głównej