Dzierżązna


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zgierz, pow. zgierski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Usytuowany w rozwidleniu dróg polnych, 300 m na południe od drogi Biała-Dzierżązna.

Cmentarz na planie trókąta. Słupki betonowe po ogrodzeniu. Zarys kwater w 3 łukach oraz 2 kwatery u szczytu trójkąta. Wyraźne tylko 2 kwatery zawierające po 7 płyt. Liczba pochowanych żołnierzy nieustalona.
Cmentarz wojenny, założony w 1915 roku.

Opracowanie:Iwona i Mieczysław Łaptaszyńscy
Data danych:
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KRUSEHEINRUNTEROFFIZIER5 K INF REG 911914-11-22--- -
THIELSTANISLWEHRMANN3 K INF REG ?11914-11-1?--- -


Powrót do strony głównej