Krzeczów (nr 315)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rzezawa, pow. bocheński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 315 - okręg IX
Opis:

Cmentarz zaprojektowany przez Franza Starka. Obiekt znajduje się przy drodze niecałe 200m od OSP w kierunku ul. Krzeczowskiej. Na cmentarzu, w 9 grobach zbiorowych oraz 13 pojedynczych, pochowanych jest 74 żołnierzy: 32 Austriaków z 57 pułku piechoty, 3 i 6 pułku huzarów oraz 42 Rosjan. Zidentyfikowano 4 osoby. Obiekt ma kształt prostokąta o powierzchni 315 m2. Ogrodzenie wykonane z betonowych słupów połączonych metalowymi rurami. Zachowała się oryginalna kuta brama wejściowa. Głównym obiektem jest pomnik, na szczycie którego znajduje się kamienny krzyż. Na grobach kute krzyże jedno i dwuramienne.

Dane uzupełnione o informacje z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Jakub Kania, Tomasz Wajda
Data danych:2019-02-24
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CZANTOS-ZGSF.H.R. 3---- -
HORWATHPAULINF.ARMIA AUSTRO-WĘGIERSKA---- -
KOSIARSKIADALBERTGFT.I.R. 57---- -
TOTHANDREASRES.HUS.H.R. 61914-11-12--- -


Powrót do strony głównej