Bogucice (nr 317)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bochnia, pow. bocheński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 317 - okręg IX
Opis:

Cmentarz zaprojektowany został przez Franza Starka. Ma kształt prostokąta o powierzchni 114 m2. Ogrodzenie z betonowych słupów, połączonych dwoma rzędami rur. Wejście zagrodzone masywnym łańcuchem. Głównym obiektem jest betonowy pomnik w kształcie krzyża. Na nim umieszczony jest krzyż żeliwny. Pochowano tu 10 Austriaków i 41 Rosjan. Znanych jest 5 nazwisk.

Dane uzupełnione o informacje z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Jakub Kania, Tomasz Wajda
Data danych:2019-02-24
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GAŁUSZKAJOSEFRES.GFT.TIT.KPL.I.R. 551914-11-30--- -
MARTYNIUK [MARTYNIAK]--ARMIA AUSTRO-WĘGIERSKA---- -
DILAJKO [DILIJKO]JOHANNINF.I.R. 951915-01-01--- -
DESIATNIKOWNIKOLAIINF.I.R. 41---- -
MICHAJLOWICZMICHAELLTN.I.R. 41---- -


Powrót do strony głównej