Tęgoborze (nr 353)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 353 - okręg X
Opis:

Cmentarz projektował kapitan architekt Gustav Ludwig, pochowano na nim 2 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 4 nieznanych Rosjan. Pierwotnie był zwrócony ku starej drodze. Gdy przestano ją użytkować, aleja między grobami, równoległa do starej drogi przejęła funkcję alei cmentarnej cmentarza parafialnego, w obrębie którego znalazł się też cmentarz wojenny. Wówczas nagrobki i pomnik centralny na cmentarzu wojennym, zwrócone w kierunku starej drogi, obrócono o 180 stopni. Obecnie odtworzono ogrodzenie w oryginalnej formie z wejściem od strony starej drogi, pozostawiając zmieniony układ nagrobków. Remont przeprowadził w 2012 roku Urząd Gminy w Łososinie Dolnej przy udziale środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2017-03-03
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WALTERPAULVERPFL. SOLD.K.U.K. KOLL.3. INF. VERPFLE.1914-10-05--- -
MAJORANBASILINF.K.U.K. I.R. 811914-11-25--- -


Powrót do strony głównej