Golców - Stara wieś (nr 369)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Limanowa, pow. limanowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 369 - okręg X
Opis:

Położony wysoko pod lasem nad wsią, ogrodzony. Znajduje się tu siedemnaście kamiennych nagrobków z żeliwnymi krzyżami maltańskimi i krzyżami prawosławnymi. Spoczywa tu 47 - austriackich i 32 - rosyjskich żołnierzy w mogiłach zbiorowych. Cmentarz jest zaniedbany.
Brak nazwisk.

Opracowanie:Zbigniew Szybka
Data danych:2007-08-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej