Lipina Nowa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Skierbieszów, pow. zamojski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest w okolicy szosy asfaltowej ze Skierbieszowa do Grabowca, w miejscowości Nowa Lipina. Wjeżdżamy do miejscowości i po kilkuset metrach droga pnie się pod górę i łukiem skręca w lewo. Po lewej stronie drogi rośnie samotny świerk a za nim znajduje się gospodarstwo. To właśnie za stodołą tego gospodarstwa, na stoku wzgórza położony jest cmentarz.
Aby dotrzeć tam trzeba przejść przez teren prywatny. Cmentarz ogrodzony jest metalowym płotem i oznaczony tablicą z napisem "Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej armii carskiej i niemieckiej". Zajmuje około 100 m2. Jest bardzo zaniedbany.Porośnięty drzewami i krzakami. Mogiły niewidoczne, brak inskrypcji oraz danych odnośnie spoczywających tu żołnierzy. Powyżej cmentarza wzgórze i las, niżej wioska Nowa Lipina.
Wg przekazu miejscowego gospodarza, kości jednego z Rosjan zabrano (wydobyła chyba rodzina). Cmentarz przed laty był zadbany i pielęgnowany. Obecnie zapomnieli o nim wszyscy łącznie z władzami gminy.

Opracowanie:Wiesław Gwarda
Data danych:2008-02-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej