Iłowiec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Skierbieszów, pow. zamojski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest przy drodze asfaltowej, ze Skierbieszowa do Iłowca. Mijamy Cmentarz Parafialny w Skierbieszowie i skręcamy w lewo. Droga przecina wzniesienie, biegnie w dół i po lewej stronie obok gospodarstwa znajduje się cmentarz wojenny. W dole leży wieś Iłowiec.
Teren cmentarza ogrodzony jest metalowym płotem i oznakowany tablicą informacyjną. Na bramie znajduje się mały stalowy krzyż.Wewnątrz ogrodzenia jest kilkanaście zbiorowych mogił w postaci prostokątnych kopców bez inskrypcji. Brak danych odnośnie ilości i narodowości spoczywających tu żołnierzy. Cmentarz zajmuje powierzchnię około 1500 m2. Teren cmentarza uporządkowany.Między mogiłami ziemne alejki i kilka drzew.
Wg przekazów miejscowych gospodarzy, na wzgórzu doszło do bitwy na bagnety między Rosjanami i Austriakami. Większość poległych stanowili Austriacy, ale straty były duże po obu stronach. Wzgórze pokryte było trupami.

Opracowanie:Wiesław Gwarda
Data danych:2008-02-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej