Skarlin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nowe Miasto Lubawskie, pow. nowomiejski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny
Opis:

Założony w drugiej połowie XIX wieku. Po prawej stronie alei głównej nagrobek ufundowany przez społeczeństwo w roku 1974. Na nagrobku tablica z napisem:
"Tu spoczywają ofiary terroru niemieckiego z dnia 02.11.1944"
oraz nazwiska 7 zamordowanych. Po lewej stronie alei głównej nagrobek kobiet narodowości żydowskiej, ofiar ewakuacji obozu w Gwiździanach, rozstrzelanych podczas marszu ewakuacyjnego, po lewej stronie szosy wiodącej z Nowego Miasta Lubawskiego do Biskupca, w lesie, przy rozwidleniu drogi w kierunku Skarlina.

Opracowanie:Janusz Laskowski
Data danych:
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GOLMANOWSKIFRANCISZEK--1918-10-20Limburg w lazarecie-- -


Powrót do strony głównej