Mławka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony ok. 4 km od Mławy. Założony w latach 1940-1944 przez Wehrmacht obok grobów żołnierzy niemieckich poległych w czasie I wojny światowej. Budowany m.in. przez polskich robotników przymusowych. Zniszczony po 1945 r., został odbudowany od podstaw w latach 1995-1996 przez Volksbund (Ludowy Niemiecki Związek Opieki Nad Grobami Wojennymi). Z pierwotnego wystroju cmentarza nic nie ocalało. Na placu centralnym znajduje się wysoki krzyż , a w jego sąsiedztwie kamienne tablice z nazwiskami poległych w czasie II wojny światowej. Na murawie ustawione grupy granitowych krzyży bez napisów. Cmentarz kryje prochy 12479 żołnierzy niemieckich pochowanych w latach 1939-1945 oraz ekshumowanych w późniejszym okresie z terenów północnego Mazowsza.
Polegli w czasie I wojny światowej leżą w dwóch oddzielnych kwaterach położonych po drugiej stronie placu centralnego. Ich ilość jest nieznana.

Opracowanie:Krzysztof Menel, Tomasz Wajda
Data danych:2019-01-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej