Księży Dwór


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Działdowo, pow. działdowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany ok. 3 km na południowy zachód od Działdowa przy drodze z Księżego Dworu do wsi Kurki. W środku cmentarza granitowy głaz wysokości ok. 3 m z wyrytym znakiem Krzyża Żelaznego i napisem:
LJR 21 III
Btl. 16.11.1914
Przed głazem dwa pola grobowe o wymiarach ok. 2 x 9 m. Na cmentarzu brak nagrobków i danych pochowanych żołnierzy. Cmentarz jest miejscem spoczynku 42 żołnierzy z III batalionu L.I.R. 21 i 14 z L.I.R. 2. Znane są nazwiska 37 żołnierzy. 16.11.1914 r. oddziały rosyjskie natarły na Działdowo, Księży Dwór i Gródki. Był to tzw. czarny dzień (Schwarzer Tag) dla gdańskiego 21 pułku piechoty Landwehry, który poniósł duże straty.

Zdjęcia cmentarza

Opracowanie:Krzysztof Menel, Dariusz Felba
Data danych:
Nazwisk: Brak



Powrót do strony głównej