Mistrzewice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Młodzieszyn, pow. sochaczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz Rzymsko-Katolicki
Opis:

Na cmentarzu rzym.-kat. w jego tylnej części pod parkanem znajduje się kamień nagrobny z nazwiskami dwóch niemieckich żołnierzy. Został on najprawdopodobniej przeniesiony ze zniszczonego we wrześniu 1939 roku cmentarza z I wojny światowej, który znajdował się na pagórku w pobliżu cmentarza parafialnego.

Opracowanie:Krzysztof Orliński
Data danych:2007-07-15
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KLAUSFRIEDR.-10 Komp. Res. Inf. Reg. 351914-12-19-lat 29- -
PIESKERFRANZ-10 Komp. Res. Inf. Reg. 351914-12-21-lat 22- -


Powrót do strony głównej