Karolew


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nieborów, pow. łowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz ewangelicki
Opis:

Stary cmentarz ewangelicki w Karolewie położony jest na wydzielonej geodezyjnie działce w centrum wsi i znajduje się w lesie przy drodze gruntowej bocznej prowadzącej do wsi Jasionna.
Kiedyś cmentarz ogrodzony był kamiennym murem z prowadzącą do niego bramą. Na terenie nekropolii rosły pojedyncze drzewa i stał duży krzyż, a okolicę stanowił młodnik sosnowy. Do 2011 roku teren nekropolii był bardzo zaniedbany, zapomniany, zarośnięty krzakami. Większość płyt była poprzewracana, niektóre potłuczone, brak metalowych krzyży. Na cmentarzu zachowało się jednak kilkanaście kamiennych płyt nagrobnych z dobrze widocznymi inskrypcjami w języku niemieckim, a w jednym przypadku w języku polskim. Wśród istniejących grobów znajdują się mogiły trzech oficerów pruskich poległych w 1915 roku czasie I Wojny Światowej. Pierwotnie były to kamienne płyty obmurowane kamieniem polnym. Obecnie w takiej postaci zachował się jeden, pozostałe płyty udało się odnaleźć, oczyścić i ustawić prawie na swoim miejscu.
'Goya' uzupełnił dane w oparciu o niemiecvkie listy strat - Deutsche Verlustlisten:

 • Nr 179 s. 5396 (G. Ludecke)
 • Nr 142 s. 4714 (K. Thielicke)
 • Nr 317 s. 8522 (A. Wiessmann)

 • Opracowanie:Goya, Krzysztof Orliński, Waldemar Fronczak
  Data danych:2007-07-15
  Nazwisk: 3

  Nazwisko
  Imię
  Stopień wojskowy/
  Narodowość
  Jednostka
  Data śmierci (rrrr-mm-dd)
  Miejsce śmierci
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia Uwagi
  THIELICKEK. (KURT)LT. d. RES.RES. FUßART. BTL. 19, 3 BTTR.1915-01-16HUMIN-KRETZSCHWITZ, REUß -
  WISSMANNADOLFHAUPTMANN u. BATTR. CHEF2 BATTR. Fs.A.R 141915-04-18SOKOŁÓW-NEUBÖDDEKEN -
  LÜDECKEGERHARDFÄHNRICH61 INF. REGT. / 11 K.1915-02-14--PRÖTZEL -


  Powrót do strony głównej